Administrative DivisionAdministrative DivisionGoal – strengthening the organizational structure through satisfied staff.
Main Functions

 

 

 

 

 

 

 

 

Issuing of PermitsCertifying  and counter signing of grama niladari certificatesRenewing licensesCollecting revenue

 

 gfjfjhgjh  jgyyut  yuukyt  tyut  9587 998
 gfygyhg  uuytkt  ytryjet  uytukret  458  88888
 hugyjrt  dsr  trytswe  rhfgff  5487  555
 fjtfjt  yutrkuytui  iuyiuktf  hfgndyte  5888  55
 tyter  ytyukrted  tsdrew  htftfyte  5587  686
 yttjryrtyu  ytyktuit  tryjte  htdyteryj  55588  8886

 

 

News & Events

08
Sep2018
sport meet

sport meet

Administrative DivisionAdministrative DivisionGoal – strengthening the organizational...

08
Sep2018

sport meet

Administrative DivisionAdministrative DivisionGoal – strengthening the organizational...

Scroll To Top